Sunday, 23 January 2022
BREAKING NEWS

Semantis.fr

L’association Semantis a pour objet de promouvoir l’accès et l’usage des technologies d’information et de communication, dans le but de favoriser l’éducation formelle et populaire, la formation, la création ainsi que la diversité culturelle et le multilinguisme dans l’espace numérique. Elle se propose d’initier ou de soutenir, y compris au plan international, toutes manifestations et projets conçus dans ce but, notamment au moyen des services et réseaux de télécommunications.

Article paru dans le journal Euroeconomia XXI (roumain), Sibiu, juillet 2013:

Semantis: semantica unui concept

Semantis nu reprezintă un simplu cuvânt, rezonând în mod diferit. Este, în acelaşi timp, un proiect multinaţional, o asociaţie fără scop lucrativ şi o comunitate de idei. Mai întâi… Proiectul Semantis a apărut în urmă cu un an, mai precis, în primăvara lui 2012, atunci când, la iniţiativa unor prieteni belgieni, s-a constituit o reţea mixtă de echipe pedagogice, cu rolul de a propune diferitelor sisteme educative naţionale, o nouă metodă de predare-învăţare, având la bază constituirea unor ateliere multimedia care să favorizeze o mai bună receptare a limbilor străine, în speţă, a limbii franceze. Proiectul a fost selecţionat pentru co-finanţare de către Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) – respectiv sectorul Fonds Francophone des Inforoutes –, adresându-se cu precădere acelor tineri creativi şi inventivi, prin care conceptul de “interculturalitate” să devină realitate în rândul comunităţilor pe care le reprezintă.

Asociaţia Semantis, o entitate non-profit cu sediul la Liège, în Belgia, s-a înfiinţat, aşadar, dintr-o vie necesitate, aceea de a sprijini şi de a însoţi accesul la tehnologiile informaţionale şi de comunicare, precum şi utilizarea acestora cu scopul de a favoriza educaţia formală, formarea profesională, creaţia, diversitatea culturală şi multilingvismul în spaţiul virtual. Asociaţia îşi propune să iniţieze şi să susţină, mai ales la nivel internaţional, diverse manifestări şi proiecte care promovează diversitatea culturală şi multilingvismul pe internet.

La sfârşitul lunii mai a avut loc, la Sibiu, cea de-a doua reuniune a comunităţii Semantis, sub egida Universităţii “Lucian Blaga” şi a organizaţiei Le Monde des Possibles din Belgia. După o primă întâlnire desfăşurată cu succes la Bruxelles, în capitala Europei, într-un oraş deschis prin excelenţă dialogului şi exclusiv cosmopolit, din perspectiva diversităţii culturale şi lingvistice specifice, a urmat o deplasare a centrului de interes către Europa de Est, drept gazdă a celei de-a doua reuniuni fiind ales burgul Sibiului. Ne-am bucurat şi am încercat să propunem un program profesional cât mai plăcut oaspeţilor noştri, sosiţi, la propriu, din cele patru zări.

Două zile de discuţii, networking intens şi schimburi de bune practici, între profesori din învăţământul preuniversitar din Franţa, Polonia, Rep. Moldova, Georgia, Macedonia, Serbia, Belgia şi România. Lucrările s-au derulat într-o sală pusă la dispoziţie de către Facultatea de Ştiinţe Economice, co-participantă la proiect prin intermediul colegilor de la departamentul de informatică. O serie de realizări artistice virtuale – sub formă de proiecţii, scenete de teatru, dialoguri interactive, istorioare video – au fost prezentate în avanpremieră,  autorii acestor creaţii fiind elevi de la diverse şcoli sau colegii din ţările mai sus menţionate, coordonaţi de către profesorul/profesoara de limba franceză.

Putem spune că mica, dar sufletista comunitate Semantis este acum mai bogată, suita de producţii digitale originale, recent realizate şi depozitate în biblioteca virtuală a Asociaţiei, dar şi apariţia de noi identităţi, fraternităţi şi solidarităţi umane printr-o acţiune culturală conjugată, contribuind la dezvoltarea durabilă a societăţilor noastre, a societăţii moderne în ansamblu.

Dan-Alexandru Popescu

 

Réunion à Sibiu, mai 2013

Avec le soutien de: 

UPDATE – Newsletter ULBS, 02/03/2014

« »
Related Articles
1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *