Sunday, 14 August 2022
BREAKING NEWS

Strasbourg 2014 – Info Pack

UPDATE (17.02): Perioada depunerii aplicaţiilor s-a încheiat. Vă mulţumim!

Asociaţia europeană SIBIU2020 pentru educaţie şi cultură asbl organizeazǎ, în colaborare cu Centrul european de documentare din Sibiu şi Clubul Academic Român din Belgia (CARO), o nouă Vizită de studiu şi documentare la Parlamentul European, Consiliul Europei şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

“Zilele Cariere europene – cariere internaţionale”

Strasbourg, 5-14 mai 2014

Grupul de participanţi va fi constituit din elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători, cadre didactice, persoane implicate în administraţia publică sau în mediul asociativ, cetăţeni cu preocupări în domeniul afacerilor europene şi în sfera relaţiilor internaţionale, tineri profesionişti, artişti.

Selecţia celor 40 de candidaţi (cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani) se efectuează după următoarele criterii:

 1. Curriculum vitae detaliat (de preferinţă în limba română). Se va pune accent atât pe abilităţile şi competenţele sociale ale candidatului/candidatei, cât şi pe aptitudinile speciale (artistice, plastice, tehnice, etc.)
 2. Scrisoare de intenţie adresată organizatorilor (din care să reiasă motivaţia profesională a candidatului/candidatei, precum şi realizările relevante care îl recomandă pentru participarea la proiect)
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză/engleză) este obligatorie!
Nota bene: Este încurajată candidatura grupurilor de tineri artişti (muzică, dans, fotografie, teatru)

Trimiterea aplicaţiilor se face exclusiv prin e-mail, la adresa:

contact@aes-eas2020.eu

·····

Taxa de participare este de 200 €/persoană şi include:
 • cotizaţia anuală ca membru aderent al Asociaţiei (toţi cei care doresc să adere şi/sau să participe la activităţile noastre sunt rugaţi să consulte Statutul şi Regulamentul intern al Asociaţiei)
 • vizitele oficiale la instituţii (Parlamentul European, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului)
 • transportul dus-întors cu autocarul
 • cazarea în regim demi-pensiune (5 nopţi cu mic-dejun asigurat)
 • circuit turistic în Strasbourg, Viena şi Praga
 • cheltuieli organizatorice şi drepturi de participare

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu permite sau de a anula orice participare care contravine obiectivelor Asociaţiei şi principiilor de bună organizare a proiectului.

·····

Constituirea grupului de participanţi va avea loc în perioada 3-28 februarie 2014, după următorul calendar:

Depunerea dosarelor de candidatură şi selecţia participanţilor (3-16 februarie)

Înscrierea participanţilor şi plata integrală a taxei (17-28 februarie)

Reuniuni de informare privind desfăşurarea Vizitei de studiu (martie-aprilie)

Deplasarea la Strasbourg (5-14 mai)

Înscrierea candidatilor se va face pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile (40).

Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să respecte întocmai procedura de desfăşurare a proiectului. Nu se acceptă aplicaţii în afara termenului limită. Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Vizita de studiu şi documentare la Strasbourg cuprinde o serie de obiective specifice, strâns legate de încurajarea conceptului de cetăţenie europeană activă:

 • Familiarizarea participanţilor cu instituţiile europene şi organizaţiile internaţionale cu sediul la Strasbourg: Parlamentul European, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (misiunile, organizarea şi rolul lor, ambianţă de lucru). Pe perioada vizitelor oficiale, grupul beneficiază de asistenţă specializată;
 • Participarea la European Youth Event (EYE), acţiune organizată de către Parlamentul European la Strasbourg, în perioada 9-11 mai 2014, sub forma unui laborator de idei pe teme social-politice de actualitate (piața muncii pentru tineri, rolul Uniunii Europene în lume, dezvoltare sustenabilă, viitorul Internetului etc.), jocuri de rol, concerte, spectacole şi parade stradale;
 • Integrarea unuia/mai multor momente cultural-artistice ale grupului, în cadrul programului oficial de manifestări al EYE2014;
 • Participarea la întâlniri şi mese rotunde cu diverşi specialişti şi personalităţi implicate în viaţa social-politică europeană şi internaţională;
 • Consultarea şi achiziţionarea de materiale documentare (broşuri, buletine informative, pliante, albume, publicaţii periodice, cărţi, afişe, materiale audio-video), ca bază a unor activităţi sau cercetări ulterioare privind Uniunea Europeană;
 • Periplu cultural european: vizitarea oraşelor Strasbourg, Viena şi Praga, trei centre de referinţă ale civilizaţiei europene.
Au plaisir de vous accueillir parmi nous!
Puteţi viziona aici un clip dedicat oraşului Strasbourg ♥
« »
Related Articles