Saturday, 4 December 2021
BREAKING NEWS

Mai întâi a fost…

Centrul de Documentare Europeană de pe lângă Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (CDE-ULBS) este partenerul “de suflet” al Asociaţiei europene SIBIU2020. Purtând labelul Europe Direct, Centrul face parte din reţeaua naţională a Centrelor europene de documentare (European Documentation Centres), aflată sub tutela şi coordonarea directă a Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Acţiunile derulate de către CDE-ULBS încearcă să vină în sprijinul unei mai bune înţelegeri a procesului decizional şi a structurilor instituţionale ale Uniunii Europene, încurajând implicarea activă a tinerilor şi cetăţenilor în cadrul mecanismului comunitar.

Centrul de Documentare Europeană din Sibiu funcţionează din data de 01.10.2008, ca membru al comunităţii Europe Direct. Principala prioritate a CDE o constituie prezentarea şi difuzarea de materiale oficiale, editate şi distribuite de către instituţiile comunitare (în special prin intermediul Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene).

Misiunea Centrului este aceea de a pune la dispoziţie şi de a face cunoscute atât universitarilor, studenţilor, cercetătorilor, cât şi tuturor persoanelor interesate, cetăţenilor în general, sursele necesare de informare referitoare la Uniunea Europeană, la domeniile sale de activitate şi la politicile pe care aceasta le promovează.

De asemenea, Centrul oferă servicii de consultanţă şi documentare în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, oferind o colecţie bogată de materiale pe teme europene, elaborate atât de instituţiile comunitare, cât şi de alţi editori/furnizori de publicaţii (organisme interne şi internaţionale). Acestea se pot găsi sub formă de cărti, broşuri, pliante, postere, reviste, apariţii periodice, pe suport tradiţional sau electronic (CD, DVD).

CDE Sibiu susţine în permanenţă educaţia şi cercetarea în sfera integrării europene, prin găzduirea de manifestări şi participarea la dezbateri pe teme specifice. Printre altele, a organizat şi coordonat acţiuni cu caracter ştiinţific şi cultural, în colaborare cu organisme şi parteneri la nivel local, naţional şi european; a încurajat şi coordonat campanii de popularizare a ideii şi spiritului care stau la baza construcţiei europene; a realizat materiale publicitare şi a iniţiat, totodată, forumuri de discuţii, seminarii şi evenimente cu rol educativ, pentru a stimula interesului populaţiei faţă de cunoaşterea diferitelor aspecte legate de Uniunea Europeană; şi, nu în ultimul rând, a sprijinit implicarea activă a tinerilor şi cetăţenilor în dezvoltarea de proiecte comunitare.

Profilul Centrului fiind unul general, domeniile tematice sunt multiple: economie, transporturi, dezvoltare durabilă, energie şi mediu, afaceri sociale, drept, educaţie, cultură şi comunicare, ştiinţă şi tehnologie, relaţii externe, concursuri europene/EPSO, materiale documentare audio-video, instituţii europene şi internaţionale, diverse. În prezent, Centrul dispune de aproximativ 1500 de unităţi bibliografice, incluse în baza de date şi oferite spre consultare.

Centrul beneficiază şi de propria sa pagină pe reţeaua de socializare Facebook (gestionată în comun cu Asociaţia europeană SIBIU2020), având peste 2500 de susţinători şi prieteni virtuali. 

Fii mai mult decât un simplu cetăţean, fii un cetăţean european informat! 

Coordonator CDE-ULBS: Prof. Dan-Alexandru Popescu 

► Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A, etajul IV, 550169 România

(în incinta Bibliotecii Centrale a Universităţii “Lucian Blaga”)

Centrele de Documentare Europeană (CDE) promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene.

Centrele funcţionează în cadrul universităţilor şi al institutelor de cercetare şi pun la dispoziţia studenţilor şi a specialiştilor informaţie aprofundată în domeniul legislaţiei, politicilor şi instituţiilor Uniunii Europene.

Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Anexat puteţi consulta şi lista celor 20 CDE şi contactele coordonatorilor lor. 

Lista centrelor

 

« »
Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *