Sunday, 14 August 2022
BREAKING NEWS

Puncte de vedere

22 Aug
5:19

“Fără Africa, francofonia n-ar mai avea niciun viitor” 

(Abdou Diouf, Secretar general al Francofoniei) 

Limba franceză nu şi-a pierdut aura, explică Abdou Diouf, Secretarul general al Francofoniei, continuându-şi eforturile în favoarea multilingvismului. Punând Africa în centrul preocupărilor sale, Organizaţia internaţională a Francofoniei (OIF) împărtăşeşte valori comune tuturor celor 77 de ţări membre.

În ce manieră a progresat francofonia în ultimii ani ?

A făcut-o foarte mult. Prin toate locurile pe unde am călătorit, în calitate de Secretar general al Francofoniei din anul 2003, am constatat o cerere foarte mare de limbă franceză. Estimările realizate de către Observatorul Limbii Franceze (din cadrul OIF) o situează pe poziţia a cincea între limbile cele mai vorbite ale lumii. Şi aş dori să subliniez că nu doar franceza beneficiază de o creştere a locutorilor, ci toate marile limbi de comunicare, precum spaniola, araba, rusa sau chineza. Cei aproximativ 220 milioane de francofoni, răspândiţi pe cele cinci continente, reprezintă o comunitate în interiorul căreia pulsează o veritabilă diversitate culturală, de care Organizaţia internaţională a Francofoniei este extrem de ataşată. Franceza este limba oficială sau administrativă în mai mult de jumătate dintre statele membre. Este, prin urmare, un vector puternic de creaţie şi expresie artistică, dar şi suport pentru învăţământul dintr-o treime din aceste ţări, un accelerator de schimburi economice, o cale privilegiată de comunicare şi informare.

© Le Monde.fr

Şefii de stat şi de guvern francofoni ar dori să obţină un beneficiu mai mare de pe urma limbii noastre comune, de vreme ce vor adopta, cu ocazia viitoarei întâlniri la nivel înalt a Francofoniei, care va avea loc la Dakar, o strategie economică pentru comunitatea francofonă. Acum, dacă ne gândim la locul pe care l-a ocupat franceza în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, ca limbă a elitelor, a pierdut incontestabil, ca şi germana, o parte considerabilă din influenţa sa mondială, în faţa limbii engleze. Pe holurile O.N.U., unde franceza reprezintă una dintre cele două limbi de lucru, sau în sânul altor organizaţii internaţionale şi al Uniunii Europene, trebuie să constat, din păcate, reculul său net.

Traducere şi adaptare din limba franceză: Dan-Alexandru Popescu

« »
Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *