Tuesday, 28 September 2021
BREAKING NEWS

Tinerii iau (co)decizia!

28 Jul
5:24

Proiectul “Tinerii iau (co)decizia!” este derulat de Clubul Academic de Studii Europene, Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen FILIA, Asociația Europeană pentru Educație și Cultură SIBIU2020 și ADR-Vlaanderen vzw, în perioada 1 februarie 2013 – 31 ianuarie 2014.

“Tinerii iau (co)decizia!” este un proiect pentru democratie participativă, tema sa centrală fiind aceea de a facilita înțelegerea funcționării instituțiilor europene și sporirea participării tinerilor în viața publică europeană.

Principalele obiective ale proiectului

a)    creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a procesului decizional european, în special procedura de codecizie în calitate de procedură legislativă ordinară;

b)    pentru a spori înțelegerea relevanței Uniunii Europene în relația cu cetățenii;

c)    creșterea gradului de internalizare a valorilor UE, încurajarea toleranței, coeziunii sociale și non-discriminării.

Activitățile proiectului

Workshopul Egalitate de Şanse pe Piaţa Muncii va familiariza participanţii cu situaţia actuală la nivel european şi românesc,  cu principiile UE şi strategiile în domeniu şi cu instrumentele pe care le au la dispoziţie pentru a lupta împotriva discriminării şi excluziunii pe piaţa muncii.

Workshopul Valori europene şi grupuri vulnerabile va promova în rândul tinerilor participanţi valori precum libertatea, diversitatea şi egalitatea, încuranjându-i să respecte diferenţele, inclusiv pe cele religioase şi de gen, precum şi demnitatea şi libertatea fiecărui individ.

Workshopul Cetăţenia Europeană va înlesni înţelegerea participanţilor asupra drepturilor, libertăţilor şi obligaţiilor care derivă din statutul de cetăţean european, asupra dimensiunii europene a politicilor publice din statele membre şi a instrumentelor pe care Uniunea Europeană le pune la dispoziţia cetăţenilor pentru ca aceştia să participe activ la viaţa politică europeană.

Workshopul Instituţiile Uniunii Europene le va oferi participanţilor informaţii cu privire la atribuţiile, competenţele, modul de funcţionare, rolul instituţiilor europene în cadrul sistemului politic european şi modalităţile în care cetăţenii pot interacţiona cu acestea.

Simularea Tinerii iau (co)decizia! va transpune procesul decizional al Uniunii Europene. În cadrul acesteia, Participanţii îşi vor asuma rolurile stabilite în urma procesului de selecţie şi vor simula luarea unei decizii la nivel european prin intermediul procedurii legislative ordinare (codecizia). Astfel, va avea loc prezentarea proiectului legislativ de către Comisia Europeană, Consultarea Comitetului Regiunilor şi a Comitetului Economic şi Social, Consultarea parlamentelor naţionale, Prima lectură a Parlamentului European, Prima lectură a Consiliului, A doua lectură a Parlamentului European, A doua lectură a Consiliului, Comitetul de Conciliere (adoptarea sau respingerea definitivă a proiectului de lege). Participanţii vor elabora câte un eseu care va putea fi publicat în Broşura bilingvă a simulării dacă va fi selectat de echipa formată din reprezentanţi ai celor 4 promotori. Pe parcursul activității vor fi filmate testimoniale ale tinerilor și imagini din timpul activităților de lucru, cu ajutorul cărora va fi realizat materialul video al proiectului.

Masa Rotundă “Incluziunea tinerilor pe piaţa europeană a muncii” va constitui un prilej pentru ca participanții să intre în contact cu reprezentanți ai autorităților locale, naționale și europene. În cadrul acestei activități vor fi lansate Broșura bilingvă Tinerii iau (co)decizia! și materialul video Tinerii iau (co)decizia!.

Aceasta va fi urmată de Atelierul de Lucru Final, în cadrul căruia se vor lansa următoarele direcţii de acţiune ale grupului informal creat prin intermediul activităţilor proiectului și se va realiza o prezentare detaliată a programului „Tineret în Acţiune” în vederea familiarizării participanţilor cu toate oportunităţile pe care aceștia le au la dispoziție pentru creșterea implicării în viața publică europeană.

Aspecte organizatorice

Cele patru Workshopuri și Simularea Tinerii iau codecizia se vor desfășura în perioada 2 – 6 septembrie 2013, la Bucureşti. Programul activităților, precum şi toate detaliile organizatorice, vor fi transmise tuturor participanţilor în timp util. Participanţilor le vor fi asigurate costurile de cazare şi masă și transport.

Profilul participanţilor

La activitățile proiectului vor participa 33 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani, din România și Belgia. În spiritul promovării diversităţii etnice, proiectul încurajează participarea echilibrată a tuturor grupurilor etnice atât din România, cât și din Belgia.

···

Termenul limită de trimitere a formularelor de aplicaţie este stabilit pentru 28 iulie 2013. Formularele trebuie trimise la următorul e-mail: codecizie@gmail.com. Persoanele candidate vor fi informate despre rezultatele procesului de selecţie până cel târziu pe data de 30 iulie 2013. Mai multe informaţii despre proiect sau desfăşurarea cursurilor se regăsesc pe site-ul proiectului: www.europolity.ro/tinerii-iau-codecizia.

Descarcă aici formularul de aplicație 

···

Proiectul “Tinerii iau (co)decizia!” este finanţat de ANPCDEFP, prin Programul
Tineret în Acțiune, Acțiunea 1.3. Proiecte pentru Democrație Participativă.
« »
Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *