Saturday, 13 August 2022
BREAKING NEWS

Vizită de studiu şi documentare la Bruxelles & Luxembourg, iulie 2013

Asociaţia Europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură asbl, în parteneriat cu Centrul european de documentare de pe lângă Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Româno-Americană şi Clubul Academic Român din Belgia organizează, în perioada 12-22 iulie 2013, o Vizită de studiu şi documentare la instituţiile europene şi euro-atlantice de la Bruxelles şi Luxembourg, respectiv Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi NATO.Acţiunea, reprezentând cea de-a IX-a ediţie a proiectului Zilele “Cariere europene – cariere internaţionale”, vine în sprijinul unei mai bune înţelegeri a procesului decizional şi a structurilor Uniunii Europene, încurajând implicarea activă a tinerilor şi cetăţenilor în cadrul mecanismului comunitar. 

Proiectul a fost iniţiat în anul 2008 şi a trezit, până acum, interesul întregii comunităţi academice în plan naţional, cu peste 300 de participanţi la programele noastre de practică – în marea lor majoritate studenţi, dar şi masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, tineri profesionişti. Vizitele de studiu şi documentare oferă, în fapt, posibilitatea tuturor cetăţenilor interesaţi de problematica europeană şi internaţională de a se informa şi de a-şi aprofunda cunoştinţele referitoare la Uniunea Europeană, la instituţiile şi politicile pe care aceasta le promovează. 

Preocuparea noastră, a Asociaţiei Europene SIBIU2020, dar şi a partenerilor noştri, este aceea de a acorda studenţilor, tinerilor cercetători, absolvenţilor cu preocupări în sfera Afacerilor europene şi internaţionale o pregătire corespunzătoare standardelor şi cerinţelor actuale, de care depind, în mare măsură, viitoarele lor performanţe profesionale. Considerăm că un asemenea gen de experienţă contribuie deopotrivă la îmbogăţirea universului intelectual şi cultural al tinerilor, precum şi la temeinicia, la calitatea formării lor ştiinţifice. Mobilitatea transnaţională, alături de schimbul de bune practici şi transmiterea informaţiilor dobândite la nivelul societăţii şi al colegilor de generaţie favorizează şi definesc destinul european al României. 

Link-uri utile:

Reuniuni de grup, Bucureşti (11.06) – Sibiu (14.06)

« »
Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *