Wednesday, 20 October 2021
BREAKING NEWS

Vizită de studiu şi documentare la Bruxelles, 8-11 mai 2016

25 Feb
3:06

Asociaţia Europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură & Universitatea Româno-Americană din Bucureşti organizează, cu prilejul Zilei Europei, o noua Vizită de studiu şi documentare la Bruxelles (ediţia a 12-a), în perioada 8-11 mai 2016.

Condiţii de participare: vârsta minimă 18 ani; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. Grupul va fi format din studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice, tineri profesionişti, cetăţeni cu preocupări în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale.

Documente necesare pentru înscriere:
▪ Curriculum vitae
▪ Scrisoare de intenţie adresatǎ organizatorilor (din care să reiasă motivaţia profesională a candidatului, precum şi competenţele care îl recomandă pentru participarea la proiect)

Se va aplica principiul „Primul venit, primul servit”: persoanele care se înscriu primele şi îndeplinesc criteriile de mai sus au prioritate în procesul de selecţie.

Taxa de participare este de 250 EUR şi include: programul oficial al vizitei, transportul cu avionul Bucureşti-Bruxelles-Bucureşti, cazarea cu mic dejun (Youth Hostel), certificat de participare.

Candidaturile pot fi transmise, până la data de 18 martie, pe adresa de e-mail: butiseaca.alexandru@profesor.rau.ro (Universitatea Româno-Americană) sau office@aes-eas2020.eu (Asociaţia Europeană SIBIU2020 a.s.b.l.)

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne contactaţi.

[ Asociaţia Europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură a.s.b.l. este o organizaţie non-profit cu sediul la Bruxelles, obiectivele sale majore fiind acelea de a facilita dezbaterile cu privire la funcționarea Uniunii Europene și a mecanismelor sale, de a promova și consolida simțul civic și educația cetățenească, precum şi de a susține eforturile României de integrare în Uniunea Europeană. Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2012 şi a organizat, până acum, numeroase vizite de studiu la instituţiile europene şi organizaţiile internaţionale de la Bruxelles & Strasbourg, seminarii, evenimente cultural-artistice şi de promovare a unei cetăţenii europene active, colaborând deopotrivă la diverse proiecte de cooperare transnaţională şi mobilităţi academice. ]

« »
Related Articles
1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *