Sunday, 14 August 2022
BREAKING NEWS

Vizită de studiu şi documentare la Strasbourg (7-17 decembrie 2012)

Vizită de studiu 2012_info 

 

AES – EAS 2020

·····

Asociaţia europeană SIBIU2020 pentru Educaţie şi Cultură  organizeazǎ,

în colaborare cu Centrul european de documentare de pe lângǎ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,

“Zilele Cariere europene – cariere internaţionale” (ediţia a VII-a):

Vizită de studiu şi documentare la

Parlamentul European şi Consiliul Europei – Strasbourg

 

7-17 decembrie 2012

 

 

Grupul de participanţi va fi constituit din studenţi, elevi (+18), masteranzi, doctoranzi, cercetători, absolvenţi, cadre didactice, persoane implicate în administraţia publică şi în mediul asociativ, cetăţeni cu preocupări în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, tineri profesionişti.

 

Selecţia/evaluarea candidaţilor se va efectua după următoarele criterii :

 

 Curriculum vitae actualizat (de preferinţă în limba română)

 Scrisoare de intenţie adresatǎ organizatorilor (din care să reiasă motivaţia profesională a candidatului, precum şi competenţele care îl recomandă pentru participarea la proiect)

 Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană) este obligatorie!

 

 

Taxa de participare este 215 euro/persoană. Sunt incluse următoarele :

 • cotizaţia anuală ca membru aderent al Asociaţiei şi drepturi de participare (toţi cei care doresc să adere şi/sau să participe la activităţile noastre sunt rugaţi să consulte Statutul şi Regulamentul intern al Asociaţiei)
 • programul vizitelor oficiale la instituţii (Parlamentul European, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului)
 • transportul dus-întors Sibiu-Strasbourg-Sibiu cu autocarul
 • cazarea în regim demi-pensiune (6 nopţi cu mic-dejun asigurat)
 • excursii locale (Viena, Praga, Nancy)
 • mese festive
 • cheltuieli organizatorice

 

Înscrierea are la bazǎ principiul „Primul venit, primul servit”, în limita locurilor disponibile (~40), dupǎ avizul favorabil al coordonatorului de proiect (D.-A. Popescu). Toţi candidaţii sunt invitaţi să respecte întocmai procedura de înscriere. Nu se acceptă dosare în afara termenului limită. Este încurajată candidatura elevilor (+18) şi a studenţilor. Numai persoanele selectate vor fi contactate.

 

 

Vizita de studiu şi documentare la Strasbourg cuprinde o serie de activităţi bine definite : 

 

 1. Familiarizarea participanţilor cu instituţiile/organizaţiile europene şi internaţionale de la Strasbourg : Parlamentul European, Consiliul Europei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (rol, structurǎ, principii de funcţionare, activitate, ambianţǎ de lucru). Pe perioada vizitelor oficiale, grupul beneficiază de asistenţă specializată;
 2. Urmărirea, în direct, a dezbaterilor politice şi internaţionale;
 3. Asistarea la ceremonia de decernare – ediţia 2012 – a Premiului Sakharov pentru libertate de gândire şi promovarea drepturilor omului;
 4. Participarea la seminarii şi mese rotunde şi întâlnirea cu specialişti şi cu diverse personalităţi implicate în viaţa social-politică europeană şi internaţională;
 5. Însusirea şi consultarea de materiale şi fonduri bibliografice  – în centre de informare şi documentare, biblioteci, librării –, demersul constituind baza unor dezbateri şi cercetări ulterioare (publicarea de articole şi studii, elaborarea unor lucrări de licenţă, de masterat, teze de doctorat, participarea la dezbateri publice şi ştiinţifice privind instituţiile şi politicile comunitare, încurajându-se astfel o cetăţenie europeană activă);
 6. Periplu cultural european (tradiţii şi obiceiuri de iarnă alsaciene; vizitarea minunatelor Târguri de Crăciun organizate la Viena, Strasbourg şi Praga).

*****

 

Calendar organizatoric :

Selecţia dosarelor de candidatură, înscrierea participanţilor,

precum şi plata integrală a taxei (15 octombrie – 19 noiembrie)

Reuniune de informare privind desfăşurarea Vizitei de studiu (26 noiembrie)

Deplasarea la Strasbourg (7 – 17 decembrie)

 

 

 

NB. Taxa de participare, odatǎ achitatǎ, nu mai poate fi restituitǎ. Alte cheltuieli legate de asigurări de sănătate, de sejurul în Franţa (mese suplimentare, alimentaţie specifică, bani de buzunar, intrări la muzee…), precum şi îndeplinirea tuturor formalităţilor referitoare la regimul călătoriilor cetăţenilor români în străinătate, nu intră în sarcina organizatorilor.

 

 

Despre noi

 

L’Association européenne SIBIU2020 pour l’éducation et la culture (Asociația Europeană SIBIU2020 pentru Educație și Cultură) îşi propune să dezbată pe marginea diferitelor subiecte legate de actualitatea europeană şi internaţională şi să răspundă, în mod special, la acele întrebări referitoare la formele de manifestare ale cetăţeniei europene, din perspectivă socio-culturală. Organizaţia este o entitate privată, de tipul non profit (association sans but lucratif – asbl) şi are sediul la Bruxelles, în capitala Belgiei şi a Europei, precum şi două sucursale, la Sibiu, respectiv la Rennes (Franţa). AES-EAS 2020 este formată dintr-o echipă de tineri voluntari din mai multe state membre ale UE, cu spirit dinamic şi imaginativ, încurajând un parteneriat activ în scopul creşterii şi transparentizării rolului cetăţeanului în cadrul mecanismului comunitar de luare a deciziilor. În plină criză sistemică mondială, Asociaţia SIBIU2020 promovează formula: educaţie, cultură, tineret, cercetare şi sport, o soluţie pertinentă de relansare a construcţiei europene.

Aux couleurs d’un Avenir durable!
AES-EAS 2020

Centrul de Documentaţie Europeanǎ de pe lângǎ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (CDE-ULBS), purtând labelul Europe Direct, face parte din reţeaua naţionalǎ a Centrelor europene de documentare (European Documentation Centres), sub tutela Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Prezenta acţiune se înscrie în seria manifestǎrilor derulate sub egida Centrului de Documentaţie Europeanǎ din Sibiu şi vine în sprijinul unei mai bune înţelegeri a procesului decizional şi a structurilor instituţionale ale Uniunii Europene, încurajând implicarea activǎ a tinerilor şi cetǎţenilor în cadrul mecanismului comunitar.

Fii mai mult decât un simplu cetăţean,
fii un cetăţean european informat!
CDE-ULBS

 

 

Info :

Dan-Alexandru Popescu (coord. proiect)

AES-EAS 2020 asbl / Centrul european de documentare

Sibiu, Str. Lucian Blaga nr. 2A, et. IV, 550169 România

(în incinta Bibliotecii Centrale – ULBS)

 

 

Trimiterea dosarelor de candidatură se face exclusiv pe adresa de e-mail :

office@aes-eas2020.eu

 

Reuniune de grup (26 nov.)

« »
Related Articles
2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *